Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników przez serwis https://cda-hd.info. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników https://cda-hd.info. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.

§ 2 Dane osobowe

1. Użytkownicy korzystający z serwisu https://cda-hd.info w pewnych przypadkach mogą zostać poproszeni o pozostawienie niektórych swoich danych osobowych. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Sytuacje, w których użytkownik zostanie poproszony o podanie danych oraz dane jakie musi podać w określonej akcji:
a.  Komentowanie postów – Użytkownik musi podać Imię oraz Email.

b.  Kontakt z Administratorem Serwisu – Użytkownik musi podać Imię oraz Email.

2. Dane osobowe podane w Serwisie https://cda-hd.info przy dodawaniu komentarzy do artykułów, postów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis https://cda-hd.info nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

3. Oferty konkursowe, ankiety zamieszczone w podstronach dotyczących filmów lub seriali oraz artykułach nie są własnością Serwisu https://cda-hd.info. Serwis https://cda-hd.info nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe użytkowników, które zostaną podane na domenach innych niż https://cda-hd.info.

§ 3 Rejestracja w serwisie

1.  Rejestracja w serwisie https://cda-hd.info jest wyłączona co oznacza, że serwis https://cda-hd.info nie posiada możliwości rejestracji kont przez użytkowników.

§ 4 Pliki Cookies

1. Serwis https://cda-hd.info używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach serwisu https://cda-hd.info stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

1.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu). 

1.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

1.3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Serwisu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

2. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu https://cda-hd.info, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

5. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie